CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

1. DESCRIERE

1.1 Acești Termeni și condiții generale de vânzare (denumite în continuare „GTC”) definesc drepturile și obligațiile părților în legătură cu vânzarea de produse (în continuare „produsele”), prin intermediul site-ului www.divainstitutbeauty.com (denumit în continuare „site”). Aceste GTC guvernează toate vânzările de produse făcute pe site.

1.2 GTC se încheie între, pe de o parte, Diva Beauty Institute, Rue de la Regence 36 1000 Regiunea Capitalei Bruxelles (Tel: +32 2 646 22 80), denumit în continuare „vânzătorul” și pe de altă parte , persoana care dorește să consulte site-ul și să facă o achiziție, denumită în continuare „cumpărătorul”. Cumpărătorul și vânzătorul sunt denumite în continuare „părți” în comun. Părțile sunt de acord că relațiile lor vor fi guvernate exclusiv de CG, cu excepția tuturor condițiilor disponibile anterior pe site.

1.3 Orice comandă a unui produs oferit pe site (denumită în continuare „comanda”) presupune consultarea prealabilă și acceptarea expresă a CG de către cumpărător, dar această acceptare este condiționată de o semnătură scrisă de la cumpărător. În conformitate cu dispozițiile legii din 10 iulie 2019 de stabilire a anumitor norme referitoare la cadrul legal pentru semnăturile electronice și serviciile de certificare, se reamintește că validarea ordinului de cumpărare constituie o semnătură electronică care are, între părți, aceeași valoare că o semnătură scrisă de mână și merită dovada completitudinii comenzii și a exigibilității sumelor datorate la executarea comenzii menționate.

1.4 GTC-urile se referă numai la cumpărători, persoane necomerciale. Cumpărătorul care dorește să cumpere un produs pe site declară că are capacitate juridică deplină. Orice persoană incapabilă în sensul articolului 1123 și următorul Cod civil nu poate în niciun caz să cumpere de pe site sau să facă acest lucru prin intermediar și în responsabilitatea reprezentantului său legal. Acest reprezentant legal trebuie să respecte CG.

2. PRODUSE DE VÂNZARE

2.1 Produsele oferite spre vânzare sunt cele enumerate pe site, cu o descriere a caracteristicilor lor esențiale, în ziua și în momentul precis al consultării site-ului de către cumpărător și în limita stocurilor disponibile. Vânzătorul depune toate eforturile rezonabile pentru a afișa disponibilitatea produselor în timp real pe site, dar nu ar putea fi tras la răspundere dacă un produs nu mai era disponibil pentru a onora comanda făcută de cumpărător. În caz de indisponibilitate a unuia dintre produsele comandate, cumpărătorul va fi informat și va avea posibilitatea, fie să își modifice comanda, fie să o anuleze, caz în care i se va restitui suma comenzii, dacă a efectuat deja plata.

2.2 Fotografiile, textele și alte elemente descriptive care ilustrează produsele nu intră în câmpul contractual. Dacă aceste fotografii și / sau texte au un caracter eronat, responsabilitatea vânzătorului nu ar putea fi angajată pe acest cont. Acesta din urmă se angajează să depună toate cele mai bune eforturi pentru a corecta erorile sau omisiile cât mai curând posibil după ce a fost informat.

3. PREȚURILE DE VÂNZARE A PRODUSELOR POSTATE

3.1 Prețul fiecărui produs este afișat pe site-ul web (în continuare „prețul de achiziție”) în euro și TVA. Acest preț este valabil în țările pentru care livrarea este posibilă pe site și nu include cheltuielile de pregătire și livrare, care sunt de asemenea taxabile pentru cumpărător, nici deducerea vreunui discount sau voucher acordat. la cumpărător în mod personal. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment, dar produsele vor fi facturate pe baza prețului de achiziție în vigoare în momentul validării comenzii sale și sub rezerva disponibilității.

3.2 În momentul comenzii, cumpărătorii se angajează să plătească, pe lângă prețul de achiziție al produselor comandate, costurile de pregătire și livrare (în continuare „cheltuielile”). Aceste taxe variază în funcție de tipul și cantitatea produselor comandate și de metoda de livrare aleasă și includ TVA. Cumpărătorul poate consulta suma acestor taxe pe site, consultând „Coșul” său, unde este afișat un calcul al sumei totale corespunzătoare prețului de achiziție al produselor și costurilor. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând valoarea taxelor, însă taxele vor fi percepute pe baza tarifelor în vigoare în momentul validării comenzii și sub rezerva disponibilității. Aceste taxe rămân scadente și nu vor fi rambursate în cazul în care cumpărătorul returnează integral sau parțial comanda în baza dreptului său de retragere.

3.3 Produsele sunt livrate numai în țările pentru care site-ul autorizează livrarea. Cumpărătorii care doresc să fie livrați într-una dintre țările autorizate, dar pe o insulă din aceste țări, vor fi facturați pentru livrare suplimentară. Orice adresă de livrare greșită este responsabilitatea cumpărătorului și poate duce la taxe suplimentare. Timpurile de livrare indicate nu sunt obligatorii, dar sunt furnizate numai pentru informații. Nicio întârziere la livrare nu poate duce la încetarea comenzii sau la plata daunelor în beneficiul cumpărătorului. Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parțiale. În cazul ne livrării bunurilor, orice sumă plătită de cumpărător va fi rambursată fără dobândă sau altă formă de compensare.

4. COMANDĂ

4.1 Pentru a plasa o comandă, cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă pus la dispoziție pe site, pe care va include informațiile necesare pentru a-l identifica, inclusiv numele, prenumele și adresa de livrare. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru consecințele comunicării informațiilor eronate. După completarea formularului de comandă, cumpărătorul este invitat să închidă procesul de comandă, făcând clic pe „Validarea comenzii mele”, prin care cumpărătorul declară că acceptă integral și fără a rezerva integralitatea prezentului GTC, validează definitiv comandă și acceptă să plătească întreaga sumă datorată, fiind prețul de achiziție, plus taxele și mai puțin orice ordine de cumpărare.

4.2 Vânzătorul va confirma fiecare comandă trimițând un e-mail cumpărătorului la adresa de e-mail indicată de cumpărător la afiliere (în continuare „confirmarea comenzii”). Această confirmare a comenzii va include data comenzii, produsul comandat, prețul de achiziție, plus taxele și condițiile de livrare. Datele înregistrate de vânzător, precum și confirmarea comenzii vor constitui o dovadă a relațiilor contractuale dintre părți.

4.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau anula orice comandă sau livrare în caz de dispută cu cumpărătorul, plata totală sau parțială a unei comenzi anterioare sau refuzul autorizației de plată cu cardul de credit organizații bancare. În acest caz, în niciun caz nu ar putea fi asumată răspunderea vânzătorului.

5. PLATĂ

5.1 Plata pentru cumpărături se face prin transfer bancar, card de credit Visa sau Mastercard și PayPal. În timpul validării comenzii, utilizatorul indică numele care apare pe cardul sau banca sa de credit, numărul cardului, data expirării acestuia (și numărul de control în cazul unei vize și / sau Mastercard). Unele bănci emitente pot solicita o semnătură suplimentară de tip digipass. Valabilitatea plății este confirmată sau nu după verificarea de către banca emitentă. Dacă plata este confirmată, taxa percepe după facturarea comenzii, în conformitate cu condițiile convenite cu instituția bancară care emite cardul.

5.2 Produsul (produsele) comandat (ă) rămâne în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a prețului de achiziție și a costurilor indicate în timpul comenzii.

6. LIVRĂRI

6.1 Livrarea se face de către vânzător în țările europene.

6.2 Comanda este livrată acasă sau la adresa indicată de utilizator. Comenzile sunt îngrijite de Bpost în Belgia și Bpost International pentru alte țări.

6.3 La livrare, o factură de vânzare este oferită utilizatorului.

6.4 Pentru o livrare în Belgia, vânzătorul va depune toate eforturile pentru a asigura expedierea comenzii la adresa de livrare în termen de 5 zile lucrătoare de la validarea comenzii și primirea plății. Persoana de livrare va veni la această adresă între 8 și 18:00, în zilele lucrătoare și va livra pachetul (pachetele) destinatarului sau oricărei alte persoane prezente la adresa indicată. În caz de absență, o notificare va fi lăsată la adresa de livrare. Apoi, utilizatorul trebuie să contacteze persoana de livrare pentru a accepta o nouă dată de livrare la aceeași adresă, o nouă dată de livrare la o nouă adresă sau o ridicare la oficiul poștal. mai aproape. Dacă nu faceți acest lucru în termen de 15 zile de la data lăsată de persoana care livrează sau dacă utilizatorul lipsește în timpul noii livrări, comanda va fi returnată automat vânzătorului, care va contacta utilizatorul pentru programați o nouă livrare a comenzii. În acest caz, utilizatorul poate percepe taxe suplimentare de livrare.

6.5 Pentru o livrare în afara Belgiei, vânzătorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că comanda este livrată în 15 zile de la validarea comenzii.

6.6 Termenul de livrare indicat este indicativ. Nerespectul său nu va crea niciun drept la daune-interese în numele utilizatorului.

6.7 Transferul riscurilor pentru utilizator se face în momentul în care produsele comandate sunt puse la dispoziția expeditorului. Dovada acestei prevederi va fi materializată de sistemul de control folosit de expeditor.

6.8 Este responsabilitatea utilizatorului să verifice expedierile la sosire și să facă orice rezervări și reclamații care ar apărea justificate, sau chiar să refuze pachetul, dacă este posibil să fi fost deschis sau dacă acesta suportă semne evidente de deteriorare. În cazul în care există reclamații în urma primirii comenzii, este de rigueur să trimiteți un e-mail la adresa info@secretcils.be, cu subiectul „Reclamație de livrare”, cu 3 fotografii în suport, toate acestea în termen de 48 de ore de la primirea comenzii.

7. RETRAȚIE ȘI TERMENI DE RETURNARE

7.1 Dacă produsul (produsele) achiziționate de pe site nu sunt de acord cu utilizatorul, acesta are o perioadă de paisprezece (14) zile calendaristice începând cu ziua livrare, pentru a renunța la cumpărare fără penalități și fără a da motive, în conformitate cu codul legii economice. În această perioadă, utilizatorul trebuie să notifice vânzătorului intenția sa de a-și folosi dreptul de retragere, după cum urmează: Trimiteți un e-mail la contact@casualm.be, Notificați numele și prenumele cumpărătorului, dați o descriere detaliată produsul livrat

7.2 Returnarea către vânzător se va face pe următoarea adresă, cu excepția cazului în care utilizatorul le-a indicat altfel, prin orice mijloc de transport ales de acesta, care trebuie să păstreze dovada expedierii.

7.3 Toate costurile și riscurile legate de expedierea returnării articolelor sunt în sarcina utilizatorului.

7.4 În cazul utilizării dreptului său de retragere de către utilizator în perioada menționată mai sus și returnarea produselor în cel mult paisprezece (14) zile de la comunicarea deciziei sale de retragere în conformitate cu modalitățile convenite la alineatele precedente, Vânzătorul este de acord să restituie utilizatorului prețul de achiziție, cu condiția ca acesta să fi fost deja plătit, cel târziu la primirea produsului (produselor) de către vânzător.

7.5 În cazul rambursării produselor returnate, vânzătorul va credita cardul de credit utilizat pentru plata produselor menționate cu o sumă echivalentă cu prețul de achiziție al acestora, minus suma cuponului (a). cumpărare sau reduceri efectuate în timpul comenzii. Rambursarea utilizatorului se va face conform condițiilor convenite cu instituția bancară care emite cardul.

7.6 Utilizatorul poate să nu folosească dreptul său de retragere și / sau schimb dacă produsul (produsele) livrat (ă) a făcut, evident, obiectul unei utilizări durabile, a (a) ) a fost deteriorat, conține părți care lipsesc, îmbrăcăminte din care au fost scoase etichetele.

7.7 Produsul (produsele) trebuie (trebuie) să fie returnat în mod corespunzător, în ambalajul său original, într-o stare perfectă de revânzare (nu este deteriorat, deteriorat sau murdar de către client) însoțit de toate accesoriile posibile, instrucțiuni de utilizare, etichetă (e) de îmbrăcăminte, etc. la adresa de mai jos. În caz contrar, nu pot fi preluate sau schimbate.

7.8 Produsul (produsele) pentru care niciun element atașat nu poate identifica expeditorul (număr de retur, număr de ordine, prenume, prenume, adresă) poate fi, de asemenea, returnat sau schimbat. Produsul (produsele) returnate, dar nu pot fi acceptate în schimb de către vânzător, sunt ținute la dispoziția utilizatorului la acesta. Utilizatorul rămâne obligat să plătească prețul. În cazul returnărilor anormale sau abuzive, vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza o comandă ulterioară.

8. PROTECȚIA PRIVĂRII CU RESPECT LA DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORILOR

8.1 Vânzătorul colectează date cu caracter personal despre cumpărători, care îi sunt comunicate pe site sau prin e-mail. El se angajează să nu dezvăluie aceste date către terți. Acestea sunt confidențiale. Acestea vor fi utilizate de serviciile sale interne numai pentru procesarea comenzilor, pentru a consolida și personaliza comunicarea, inclusiv prin scrisori / e-mailuri de informații și ca parte a personalizării site-ului conform preferințele cumpărătorilor sau pentru monitorizarea solvabilității.

8.2 Prin urmare, vânzătorul nu vinde, nu comercializează și nu închiriază informații despre cumpărători către terți. În cazul transferului sau utilizării de către terți a datelor cu caracter personal, vânzătorul se angajează să informeze în prealabil cumpărătorul pentru a-i putea exercita dreptul de opoziție. Vânzătorul poate furniza, de asemenea, statistici consolidate privind cumpărătorii, vânzările, modelele comerciale și informații.

9. RESPONSABILITATE

9.1 Vânzătorul suportă numai obligații de mijloace, pentru toate etapele de acces la site, comanda, livrarea sau serviciile ulterioare. Răspunderea vânzătorului nu poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele neplăceri sau daune inerente utilizării Internetului, inclusiv întreruperea serviciului, intruziunea externă sau prezența virușilor informatici sau orice fapt care poate fi calificat ca forță majoră. În orice caz, răspunderea vânzătorului în temeiul prezentului CG nu poate depăși o sumă egală cu sumele plătite sau plătite în timpul tranzacției care dă naștere acestei răspunderi, indiferent de cauza sau forma acțiunii respective.

9.2 Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru cazuri de forță majoră, cum ar fi întârzierea executării sau pentru neexecutarea angajamentelor sale din cauza evenimentelor dincolo de controlul său normal, inclusiv întreruperi de producție, dificultăți de furnizarea sau lipsa de materii prime, forță de muncă, energie sau transport, sau întârzieri în transport, greve, blocaje, întreruperi de muncă sau alte dispute colective de muncă care afectează sau afectează furnizorii săi, și același lucru dacă aceste evenimente ar fi previzibile.

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate elementele site-ului, fie ele vizuale sau audio, inclusiv tehnologia de bază, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale sau brevete și, în general, de proprietatea intelectuală, precum și de legislația referitoare la baze de date. Ele sunt proprietatea exclusivă a vânzătorului. Cumpărătorul care are un site personal și care dorește să plaseze, pentru uz personal, pe propriul său site un simplu link direct către site, trebuie să ceară în mod obligatoriu permisiunea vânzătorului. Nu va fi, în acest caz, un acord implicit de afiliere. Cu toate acestea, orice legătură cu hipertext către site și folosirea tehnicii de încadrare sau legătură în linie sau profundă este strict interzisă. În orice caz, orice legătură, chiar autorizată tacit, trebuie retrasă la cererea vânzătorului.

11. CONTACT CU VANZATORUL

În cazul întrebărilor cu privire la achiziția sa, cumpărătorul are posibilitatea de a lua legătura cu vânzătorul prin intermediul formularului de contact disponibil în secțiunea „Contact” a site-ului web al vânzătorului sau prin intermediul adresei de e-mail info@ secretcils.be. Vânzătorul se angajează să răspundă la solicitarea cumpărătorului cât mai curând posibil.

12. NULITATEA ȘI INTEGRALITATEA

În cazul în care una sau mai multe dispoziții din CGT sunt considerate nule sau declarate ca atare în temeiul unei legi, unui regulament sau în urma unei decizii finale a unei instanțe competente, celelalte prevederi își vor păstra toată forța și atingerea lor. GTC și rezumatul comenzii trimise cumpărătorului formează un întreg contractual și constituie întregul raport contractual dintre părți. În caz de contradicție între aceste documente, CG va predomina.

13. VALIDITATEA PREZENTULUI CI GC

Aceste condiții generale de vânzare se aplică pe toată durata serviciilor online oferite de vânzător.

14. PROVA

Înregistrările computerizate păstrate în sistemele informatice ale vânzătorului și ale partenerilor săi în condiții rezonabile de siguranță, vor fi considerate dovada comunicărilor, comenzilor și plăților între părți. În contextul relațiilor lor, părțile acceptă principiul probei electronice (de exemplu: e-mail).

15. MODIFICĂRI

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica GSC și va comunica noua versiune cumpărătorilor prin intermediul site-ului.

16. DREPT APLICABIL ȘI CURTE COMPETENTE

Aceste CGT sunt supuse legislației belgiene. În caz de dispută, se va căuta o soluție amiabilă înaintea oricărei acțiuni în justiție. În absența unei soluții pe cale amiabilă, instanțele districtului judiciar Bruxelles-Belgia vor avea competența exclusivă.